TİP R-1 (REÇİNELİ KARBON)
Çok ince taneli, yüksek dayanıma sahip, yüksek yoğunluklu, izotropik karbon, yüksek mekanik ve sızdırmazlık uygulamaları için reçine katkılıdır.
Max. Çalışma Sıcaklığı 200°C (400°F)
Tipik Uygulamalar: Mekanik salmastralarda sızdırmazlık elemanı olarak                                                                                                                                                                                                                                                                                               
TİP R-2 (KARBON GRAFİT)
Çok ince taneli, yüksek dayanıma sahip, yüksek yoğunluklu izotropik karbon grafit. Termal şoklara ve oksidasyona dayanımı yüksektir.
Tipik Uygulamalar: Yüksek sıcaklık uygulamalarI; agresif alaşımlı metallerin sürekli dökümünde, döner bağlantı elemanı yataklama karbonu olarak geniş kullanım alanına sahiptir.                                                                                                               
TİP R-3 (ANTİMUANLI KARBON)
Çok ince taneli, yüksek dayanıma sahip, yüksek yoğunluklu, izotropik karbon grafit. Yüksek mekanik özellikler ve sızdırmazlık için antimuan katkılıdır. Min. metal içeriği %28’dir.

WEB-ROTOFLUID-SEALS-CARBON

 

R-1

R-2

R-3

Yoğunluk

1,86 g/cm³

1,84 g/cm³

2,45 g/cm³

Özgül Direnç

3,000 µohm.cm

1,140 µohm.cm

1,000 µohm.cm

Eğilme Dayanımı

74 MPa

57 MPa

85 MPa

Basma Dayanımı

193 MPa

124 MPa

180 MPa

Çekme Dayanımı

50 Mpa

50 MPa

Bükülme Dayanımı

12 Gpa

14 Gpa

Sertlik

86

84

80

Termal Genleşme Katsayısı 4,2X10 E-6/°C 5,4 X10 E-6/°C 5,0 X10 E-6/°C

Gözeneklilik

<1%

10%

<1%

Ortalama Tane Büyüklüğü

15µM

13µM

15µM

Isı İletim Katsayısı

12 W/m°C

112 W/m°C

25 W/m°C